Vesterballevej 5

7000 Fredericia

+45 21 16 44 22

Vesterballevej 5

7000 Fredericia

+45 21 16 44 22

Kapitalfremskaffelse

Vi bistår med fremskaffelse af kapital til vækstvirksomheder, enten via vores store investornetværk eller via venturefonde.

Vi kan skaffe kapital til:
 • Vækst
 • Forandret kapitalstruktur
 • Finansiel rekonstruktion
 • Generationsskifte

På baggrund af en tæt dialog med virksomhedens ejer, revisor og advokat, arbejder vi struktureret og målrettet for at finde den eller de rigtige investorer.

Vores ydelser omfatter:
 • Processtyring.
 • Bistand med identificering af kapitalbehov.
 • Prisansættelse samt fastlæggelse af ejerandele og transaktionsstruktur.
 • Udarbejdelse af informationsmateriale.
 • Identificering af investorer.
 • Udarbejdelse af ansøgning til Vækstfonden i samarbejde med virksomhedens pengeinstitut.
 • Bistand i forbindelse med due diligence.
 • Gennemførelse af kapitaludvidelse.